Skjellanalyser Futelva 2011

Her er resultatet av Veterinærinstituttets skjellanalyser fra Futelva i 2011. Som dere ser er 20 av fiskene klassifisert som villaks. I tillegg ble to klassifisert som sjøørret. Det ble ikke registrert oppdrettslaks i materialet.

Skjellanalyser Futelva 2011

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Rapport etter videovervåkning i Futelva 2011

VideoovervåkingFutelva2011

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Denne karen bryr seg ikke om fisketider og fiskeregler

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Hvor langt ut må du for å fiske lovlig i sjøen utenfor Futelva?

 

Det er stadig problem med fiskere som bryter loven og fisker alt for langt inn mot grense elv/sjø i Futelva og andre vassdrag med villaks. I 2010 innførte Fylkesmannen i Nordland ett fredet belte 100 meter ut fra grense elv/sjø i de vassdrag som har vandring av villaks. Alt fiske er forbudt hele året i dette beltet, det gjelder også for dem som har løst fiskekort i vassdraget ovenfor.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Futelva er nå fredet for fiske

Grunneiere og oppsyn vil takke alle som har fisket i Futelv i 2011 for en fin sesong. Det er morsomt å se hvor mange som velger og benytte seg av muligheten til retta fiske. Takket være slike er bestanden av laks økt betraktelig og vi har en forhåpning i år om å ligge godt innen for gytebestandsmålet for elva.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar