Fiskeregler

Fiskeregler for lakseførende del av Futelva

§1. Det åpnes for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i sone 1, sone 2 og sone 3 (hele vassdraget) i tidsrommet 15.06 – 17.08

Dette reglementet gjelder fra og med grense elv – sjø.

§ 2. Det er kun tillatt å benytte flue med eller uten dupp og meitemark med dupp og fast fortaum under fiske. Allbruk av sluk, spinner m.m (alt annen redskap) er ikke tillatt.

§ 3. Anbefalt str på krok ved mark fiske er enkeltkrok str 2. Det er kun tillatt å benytte en enkelt krok om gangen.

§4. Vading er ikke tillatt i sone 2 og sone 3. I sone 1 (osen) er vading tillatt.

§5. All fiske skal skje fra elvebredden. Alt annet er forbudt. Eksempel fiske fra trær, båt, bro, borkar.

Repping, forsøk på repping eller fiske som ligner på repping er ikke tillatt.

Dorging med båt innenfor grense elv – sjø er ikke tillatt.

§6. Det skal praktiseres bevegelig fiske i alle soner ink sone 1 (osen)

§7.

Laks

  • Døgnkvote:     1 laks pr fisker.
  • Sesongkvote:  3 laks per fisker.

Sjøørret

  • Døgnkvote:     0
  • Sesongkvote:  0

Pukkellaks

  • Pukkellaks skal avlives og fjernes fra elva. Ingen begrensninger.

 

§8. Det skal leveres fangstrapport hver dag, fangstrapport skal også leveres ved null fangst eller utsatt fisk.

§9. Catch and release er ikke tillatt ved fiske med mark.

Fluefiskere oppfordres til å sette ut fisk som er >3 Kg. Fisk som slippes tilbake i elva må behandles så skånsomt som mulig for å unngå dødelighet.

§10. Deler av elva / hele vassdraget kan stenges for fiske uten forvarsel og uten kompensasjon av fiskerkortavgift.

§11. Barn under 13 år fisker gratis i følge med sine foreldre/foresatte på deres kort. Må være i følge, hvis ikke må barnet ha eget kort. Laks eller sjøørret som blir tatt av barnet går også på foreldrenes kvote.

Elva blir stengt:

– Ved lav vannstand

– Hvis beskatning overstiger 30% av total oppgang

– Hvis oppgangen stopper opp over tid

– Hvis fangstrapportering / innlevering av skjellprøver ikke er tilfredsstillende

§12. Brudd på disse regler vil medføre anmeldelse.

Fredet område:

Fra gangbru over elva til Støver boligpark og ned til grenseskilt i Sone 1 (Osen). Det er ikke tillatt å fiske fra bro eller under bro ved Støver.

De som utfører fiske i Futelva forplikter seg til å sette seg inn i de lover og regler som er utarbeidet av Fylkesmannen i Nordland samt Lov om laks og innlandsfisk.

Grense elv sjø er skiltet, gjør oppmerksom på at alt fiske er forbudt hele året fra grense elv sjø og hundre meter ut.

 

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Fiskesesongen nærmer seg slutten for i år

For å avklare en gang for alle åpning og stenging av Futelva så ønsker vi å informere om følgende:

Futelva åpner for fiske den 15.06 kl 00:00 og med 17.08 . Fiske etter midnatt natt til tirsdag 18.08 2015 er dermed ulovlig.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Justering av fiskeregler

Etter nøye vurdering har vi tatt bort forbudet med bruk av søkke. Det skal fortsatt benyttes dupp med fast fortom.
Bruk av kunstig meitemark er tillatt i hele vassdraget.

Du er pliktig til å sette deg inn i hele regelverket før du starter fiske, reglene finner du under fiskeregler https://futelva.wordpress.com/fiskeregler/

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Laksefiske 2015

Fiskesesongen 2015 er i full gang. Vi åpnet vassdraget 15 Juni og holder på til 17 August. Regler, priser m.m er de samme som 2014.
Vi minner om rabatterte priser for vernepliktige og for honnør.

Fiskekort fås kjøpt på Bertnes GEO-Senter og på http://www.scanatura.no, fiskeravgift til staten må være betalt, http://www.inatur.no, før fiskekort for Futelva kjøpes

Velkommen til en trivelig fiskesesong
Hilsen grunneierne

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Sesongen 2014 er i gang

Den første laksen er registrert og i år var det Rune M Klepp som fanget den på flue i øvre del av elva.

fut2014

Fiskereglene er som i 2013 og fiskekort fås kjøpt på http://www.scanatura.no eller på Bertnes GeoSenter. Husk å betale statlig fiskeavgift før du kjøper fiskekort for Futelva.

Vi har i år også egne priser for honør og vernepliktige

 

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Fiskesesonger 2012 er nå over

Futelva stengte for fiske den 17.08 2012
De midlertidige fangstrapportene viser en fangst på rundt 150 fisk, ca 60% av disse fiskene ble satt tilbake.
Det ble solgt 166 fiskekort totalt og det ble gjennomsnittlig fanget 1,07 fisk pr fiskekort.
Totalt ble det fisket 292.4 Kg laks, gjennomsnittsvekten pr fisk er 1,84 Kg. Det ble fisket 19,8 Kg Sjøørret, gjennomsnittsvekten på sjøørreten var på 1,1 Kg

Fisketelleren har dessverre vært ute av drift hele sesongen grunnet en defekt strømforsyning. Vi jobber med å få utstyret reparert.

Vel møt til ny fiskesesong 15.06 2013

Vedlagt detaljert fangstrapport 2012 Fangstrapport2012

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Fiskekortsalget er nå igang

Fiskekort for Futelva er nå tilgjengelig for kjøp på web og Bertnes GEO-Senter

Prisliste for 2012:

Barn/Honnør/Vernepliktige sesongkort: 200
Barn/Honnør/Vernepliktige døgnkort: 50,-

Sesongkort: 500,-
Døgnkort: 100,-

Det kreves ikke depositum

Fiskekort fås kjøpt på http://www.scanatura.no

Her finner du Bertnes GEO-Senter

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar